Show streit

Фото фигури

Среща с Индржих Щрайт


„Фотографията като социален документ“, работилница в Чешкия Център в София


Вход свободен

28.09
Чешки Център, София ул. „Г. Раковски” 100, sofia.czechcentres.cz

Фото фигури

Среща с Индржих Щрайт


Кога и къде


28.09 - 29.09
Чешки център

Чешки Център

ул. „Г. Раковски” № 100, sofia.czechcentres.cz